Enøk Engineering AS har over 30 års erfaring med energieffektivisering av vannbårne varmeanlegg i borettslag, sameier og næringsbygg. Vi har prosjektert og levert over 100 varmepumpeløsninger til kunder i Oslo og Akershus og gitt dem lavere energiregninger, bedre komfort og problemfri varme. Den sparte energien også er den mest miljøvennlige energien. Enøk Engineering AS realiserer merverdier og tar kunden og miljøet på alvor!

Oslo Klima- og energifond

Enøkanalyse

Vi hjelper deg med støtteordningene.

Energieffektivisering

Lønnsomme enøktiltak

Slik jobber vi

Konsulentstyrt entreprise eller totalentreprise.

Energileveranser

Biofyringsolje og strøm.