• 15

Sameie blir fornybart og energieffektivt

Sameiet HTV6 på Skøyen i Oslo blir fornybare og meget energieffektive når de nå konverterer til ny varmeløsning med bergvarmepumpe og gjennomfører en rekke andre støttetiltak som f.eks individuell varmemåling, avansert romtemperaturstyring, isolering av rør og komponenter i fyrrom og innregulering av varmeanlegget. Sameiet ventes å redusere energibehovet sitt med mer enn 70% og beholder oljekjelen som spisslast og backup. (biofyringsolje) Enøk Engineering har prosjektert den nye varmeløsningen og hatt ansvaret fra foranalyse til ferdig varmeløsning.