• Kroner og ører

Strømpriser på ca. 24-25 øre frem til 2020

I snitt tror Los på en gjennomsnittlig systempris rundt EUR 30/MWh fram mot 2020, noe som er svakt under det markedet i dag priser inn, men det er altså en betydelig nedsiderisiko, ifølge Myhre. I tillegg til at prisene kan falle dypt om sommeren, fjernes også oppsiderisikoen om vinteren i større og større grad. Det er sannsynlig at prisene om vinteren holder seg under 40 EUR/MWh i årene framover, og at nivået trykkes ned jo nærmere man kommer 2020 i takt med et økende nordisk kraftoverskudd.