• 17

Felles fakturering av strøm og nettleie

Over 80 representanter fra 50 nordiske selskaper og organisasjoner var representert da Energi Norge arrangerte temadag om ny markedsmodell og innføring av norsk elhub på Gardermoen.

Som en del av programmet orienterte NVE om sitt arbeid for utvikling av strømmarkedet. Karl Magnus Ellinggard og Ivar Clausen fortalte at utviklingen går mot en énfakturamodell, der kraftleverandøren skal være primær kundekontakt, men nettselskapene skal fortsatt kunne ha kontakt.

Markedsmodellen vil i utgangspunktet ha følgende rollefordeling (endringer kan skje):

Kraftleverandør

  • Ansvar for den primære kundekontakten
  • Ansvar når strømkunden flytter, eller vil bytte kraftleverandør, og andre markedsprosesser
  • Økonomisk ansvarlig overfor nettselskapet
  • Ansvar for fakturering av strøm og nettleie, uten anledning til påslag på nettleien
  • Kraftleverandører som ikke overholder sine forpliktelser, kan fratas konsesjon

Nettselskap

  • Ansvar for nettjenesten
  • Ansvar for å administrere el- og Enova-avgift, men dette faktureres av kraftselskapet
  • Fortsatt kontakt med kunden ved feil knyttet til levering
  • Skal kreve anleggsbidrag

– Dette er i stor grad i tråd med vår posisjon og forslag til ansvarsfordeling. Det er nyttig for bransjen at vi får et mål å jobbe mot. Det gjør det tydeligere hvilke avklaringer som det fortsatt må jobbes med, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

NVE har nå fokus på at innføring av elhub skjer innen 1. oktober 2016, mens installasjon av smarte strømmålere (AMS) er på plass før 1. januar 2019.

Tags:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *