Vi tar ansvaret for driften av lokale fyringsanlegg/varmesentraler og tilbyr ferdig produsert, problemfri varme til avtalt prismodell.

Ferdig varme

Det vanligste er å tilby en tariff som brukes av de store fjernvarmeselskapene, dvs en pris som følger svingningene i enegiprisene og som oftest er to-delt:

  1. Et variabel energiledd som følger det rimeligste av el- og oljeprisen,
  2. og et fast energiledd som gjenspeiler kundens alternative kostnader til drift, vedlikehold, kapitalkostnader, nedskrivninger etc.