• Kroner og ører

Strømpriser på ca. 24-25 øre frem til 2020

– Det kan være vi får priser på 5­10 EUR/MWh hele sommerhalvåret. Dette kan skje allerede fra neste år, og sannsynligheten er økende i årene framover, sier leder for krafthandel i Los, Andreas Myhre, til Montel. Los arrangerte et seminar i Oslo onsdag formiddag der Myhre og kollegene tegnet opp fremtidsbilde som er dystert for kraftprodusentene, men desto hyggeligere for forbrukerne.
Myhre pekte på at mer fornybarproduksjon, ytterligere energieffektivisering og en økonomisk vekst som er mye svakere enn man tidligere trodde, trykker kraftprisene nedover.
– Vi tillater oss å mene at den økonomiske veksten er mye tregere enn det prognosene til bankene viser, sier Myhre, og peker på at det har tatt vesentlig lengre tid for Europa å hente seg inn etter
finanskrisen enn det man tidligere har trodd, og at utsiktene for videre vekst nå ser mer usikre ut.

I snitt tror Los på en gjennomsnittlig systempris rundt EUR 30/MWh fram mot 2020, noe som er svakt under det markedet i dag priser inn, men det er altså en betydelig nedsiderisiko, ifølge Myhre.
I tillegg til at prisene kan falle dypt om sommeren, fjernes også oppsiderisikoen om vinteren i større og større grad. Det er sannsynlig at prisene om vinteren holder seg under 40 EUR/MWh i årene
framover, og at nivået trykkes ned jo nærmere man kommer 2020 i takt med et økende nordisk kraftoverskudd.

– Man kan hente inn gasskraft fra Tyskland på dagtid. Nå koster det 50 EUR/MWh, men det gir en snittpris på 40 EUR/MWh for uka. Verre er det ikke. Hvis man da i tillegg får et gassprisfall de neste
fem årene, så får man ytterligere press, sier Myhre.

Tags:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *