Selskapet:
Enøk Engineering AS er et rådgivende ingeniørfirma som i mer enn 30 år har utført enøkanalyser og gjennomført enøkprosjekter i næringsbygg, sameier og borettslag i Oslo og Akershus. Selskapet har levert over 100 varmepumpe-løsninger og bidratt til store økonomiske besparelser, problemfri drift og miljøvennlig varmeproduksjon hos våre kunder. Enøk Engineering AS har spisskompetanse innen vannbårne varmeanlegg og varmepumper, og er godkjent enøkkonsulent i Oslo Kommunes Klima- og energifond. I januar 2014 ble Network Energy AS fusjonert inn i Enøk Engineering AS og tilførte selskapet kompletterende ingeniør kompetanse og flere energirelaterte produkter og tjenester. Bl.a har Enøk Engineering AS nå forhandlerstatus og tilbyr attraktive avtaler på biofyringsolje og strøm.
Vi ønsker å fremme en bedriftskultur som preges av troverdighet, åpenhet og folkelighet.

Vår visjon:

Vi skal skape næringslivets norgesmestre i energieffektivitet og utslippsreduksjon.

Vår misjon:

Vi skal sørge for å gjennomføre lønnsomme enøk-sparetiltak som ellers ikke vil bli gjort.

Vår forretningsidé:

Enøk Engineering AS skal avdekke lønnsomme enøktiltak i borettslag/sameier og næringsbygg med vannbåren varme. Vi er prosjektutviklere/prosjektledere i tiltaksgjennomføringen, og prosjekterer bl.a komplette bergvarmeanlegg.