Varmepumper representerer en unik teknologi som kan flytte varme fra et lavere til et høyere temperaturnivå. Dette er svært nyttig i mange sammenhenger fordi varmen kun er nyttig når den er på et høyere nivå enn omgivelsestemperaturen. For å kunne transportere varme fra et lavere til et høyere temperaturnivå benyttes et arbeidsmedium, som er valgt slik at det fordamper og kondenserer ved ulike temperaturer. Den billigste og mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker og varmepumper i vannbårne varmeanlegg er et etterspurt og lønnsomt verktøy for å realisere dette samt problemfri drift i mange år.

Fordelaktige avtaler på olje og strøm kan også være et stort sparepotensiale for mange kunder derfor tilbyr vi også attraktive betingelser på fornybar energi, herunder strøm, biofyringsolje og vanlig fossil fyringsolje fra kjente leverandører som vi representerer. Det kan være mye å spare på å velge riktig strømprodukt, og f.eks unngå fordyrende forvaltningsprodukter med forskuddsbetaling og en skog av skjulte gebyrer og påslag. Det enkle er ofte det beste også for strømkunder og vi tar gjerne en vurdering av deres nåværende strømavtale.

Her følger korte presentasjoner av de forskjellige produktene:

Varmepumper
Strøm
Biofyringsolje
Fossile fyringsoljer