Biofyringsolje er fornybar energi.

Markedet tilbys flere typer biofyringsolje, fra BFO#1 som er den letteste oljen med de beste egenskapene, til BFO#6. BFO#1 har egenskaper som tilsvarer standard fossil fyringsolje. Den er enkel i bruk og krever få (om noen) tiltak ifb med evt. konvertering. Prisen på BFO#1 er pt. ca 1 krone per liter (inkl.mva) lavere enn vanlig fossil fyringsolje. Kvalitetene BFO#2 – BFO#6 passer best for større fyringsanlegg og krever mer av  hensyn til tilpasning og drift, men har enda lavere literpris enn BFO#1. Fyringsanlegget/ brenner må uansett være godkjent av fagpersonell før BFO tas i bruk.

Ta kontakt hvis dere vurderer å konvertere til biofyringsolje og/eller ønsker et konkurransedyktig pristilbud.

Produktdatablad Biofyringsolje B100 (pdf) | HMS Datablad for Biofyringsolje B100 TME (pdf)