Smøreoljer og kjemiprodukter fra SHELL – VERDENS STØRSTE SMØREMIDDELPRODUSENT

Shell er et integrert oljeselskap engasjert i alle sider ved oljevirksomhet, fra leting, utvikling og raffinering til markedsføring av bl.a. drivstoffer, fyringsoljer og smøremidler.

Spesielt stiller utviklingen av stadig nye smøremidler store krav til kunnskaper og forskningsinnsats, et område der Shell hvert år investerer betydelige beløp.

Dagens smøremidler er avanserte produkter som skal gi driftssikkerhet og lang levetid av kostbare produksjonsmaskiner og utstyr. Shell ser det derfor som sin oppgave, ikke bare å kunne tilby avanserte smøremidler, men også problemløsende servicepakker ved valg og anvendelse.