Forvaltning – Eidsiva Aktiv

Utnytter svingningene i kraftmarkedet for best mulig pris.

Med en forvaltningsavtale får bedriften din fordeler av å være med i en større innkjøpsportefølje. Eidsivas profesjonelle forvaltere foretar innkjøp til porteføljen direkte fra strømbørsen.

  • Et godt alternativ til spot (markedspris)
  • Forvalteren utnytter markedsbevegelsene til å gi deg en så god pris som mulig
  • Målet er at du som kunde skal få en pris som er bedre enn spot (markedspris) over tid

Forvaltning – Eidsiva Trygg

Forvaltningsavtale med forutsigbare priser.

Med en forvaltningsavtale får bedriften din fordeler av å være med i en større innkjøpsportefølje. Eidsivas profesjonelle forvaltere foretar innkjøp etter en forhåndsbestemt innkjøpsstrategi til porteføljen.

  • Et godt alternativ til fastprisavtale
  • For deg som vil ha en forutsigbar pris, men ønsker å spre innkjøpene over tid
  • Du unngår store prissvingninger og kutter pristopper
  • Forvalteren justerer graden av fastprisandel basert på fremtidig prisforventning