Egen forvaltning

Strømavtale for kunder med totalt årsforbruk over 10 000 000 kWh (10 GWh).

Porteføljeforvaltning er en tjeneste for større kraftkjøpere som ønsker en tett og aktiv oppfølgning av kraftporteføljen sin.

  • God risikohåndtering og risikostrategi tilpasset din bedrifts behov
  • Egen ansvarlig porteføljeforvalter
  • Jevnlig oppfølgning med statusrapporter og markedsinformasjon
  • Regelmessige møter hvor markedsutsikter og fremtidlig innkjøpsstrategi gjennomgås