Kjøp av opprinnelsesgarantier gir kundene et bevis på at det et sted i verden er laget like mye fornybar kraft som hun bruker. Dette endrer ikke den norske produksjonssammensetningen, som nesten bare er fornybar vannkraft. I fjor kom 85 prosent av det fysiske kraftforbruket i Norge fra fornybare kilder, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Når du kjøper opprinnelsesgarantier kjøper du et bevis på at det er produsert like mye fornybar strøm som ditt strømforbruk.
Det man imidlertid ikke kjøper, er fornybar strøm i stikkontakten – elektronene er de samme som før.
Følgelig påvirkes heller ikke den løpende produksjonsmiksen – heller ikke i Norge.

Norsk vannkraftproduksjon forblir CO2-fri – og bruk av elektrisitet forblir utslippsfri.

Les mer om opprinnelsesgarantier på www.energinorge.no