Her er vårt konkurransekraftige og tidsriktige tjenestetilbud:

  • Innledende foranalyse med tilstandsvurdering av varmeanlegget og grovkartlegging av lønnsomme sparetiltak
  • Enøkanalyser, godkjent konsulent i Oslos Klima- og energifond siden 1983
  • Enøk spareprosjekt med støtte fra Enova eller Oslo Klima- og energifond
  • Varmepumpeløsninger – prosjektering og levering av optimale løsninger
  • Bistand til å konvertere til rimelig og fornybar energi, feks biofyringsolje

Ta kontakt for avtale om innledende foranalyse