Alle kan spare energi og spart energi er både et miljø- og kostnadstiltak.
Problemet er ofte at man ikke vet om eller hvordan man skal komme i gang med aktuelle sparetiltak.

En analyse vil avdekke varmeanleggets tilstand og evt. lønnsomme sparetiltak. Ingen analyser er like men ved hjelp av moderne varmestyringssystemer, varmepumper og isolering av rør/ventiler, kan mange borettslag og næringsbygg mer enn halvere sine energibehov.

Enøk Engineering AS har omfattende enøkkompetanse og er godkjent enøkkonsulent i Oslo Klima- og energifond. Vi har utført flere hundre enøkanalyser/foranalyser de siste 30 årene og har prosjektert og levert over hundre varmepumpeløsninger til næringsbygg, sameier og borettslag i Oslo og Akershus. Denne unike erfaringen og kompetansen benytter vi også når nye kunder ønsker presise analyser og energioptimale varmeløsninger med minimale utslipp.

Ta kontakt hvis du vil ha utført en foranalyse eller enøkanalyse i bedriften deres.
Da starter dere prosessen på rett måte og får raskt en oversikt over status og aktuelle tiltak.