Energimerking av næringsbygg:

Hva koster det å energimerke? Her er prisindikasjoner på hva du kan forvente:

  • Små bygg: (ca 1000-2000 m2): Fra kr 9 500,-
  • Mellomstore bygg: (ca 4000-5000 m2): Fra kr 14 000,-
  • Store bygg: (ca 10 000-12 000 m2): Fra kr 18 000,-

Vi gir deg et bindende pristilbud for akkurat ditt bygg der prisen beregnes på grunnlag av

  • Byggets areal og byggeår
  • Kompleksitet: Bygningsform, antall tekniske anlegg
  • Antall virksomheter (butikk, kontor, lager mm) som bestemmer antall attester som skal utarbeides

For medlemmer av HLE – Huseiernes Landsforbund Eiendom – gir vi 10 % rabatt på vår beregnede fastpris!

Ta kontakt for et fordelaktig pristilbud 

Litt om ordningen:

Ifølge NVEs Energimerkeforskrift skal alle yrkesbygg over 1000 m2, samt alle bygg over 50 m2 som skal leies ut eller selges, ha gyldig energiattest. Vi sørger for at myndighetskravet blir oppfylt ved at bygget får én eller flere energiattester som angir energieffektiviteten og fornybarandelen til energibærerne, samt en tiltaksliste for hver energiattest. Dette krever ekspertkompetanse på ingeniørnivå.

Men, la energimerkingen bli noe mer enn en lovpålagt øvelse! La den bli starten på en prosess mot et mer attraktivt salgs- og utleieobjekt med bedret energikarakter og et grønnere oppvarmingsmerke. Vi tar hånd om prosessen etter fullført energimerking med gjennomføring av avdekkede energitiltak og konvertering til grønnere produkter.