Energivurdering av tekniske anlegg:

Merk at Energimerkeforskriften også krever regelmessig energivurdering av tekniske anlegg og gjelder for alle typer bygg over visse størrelser – også borettslag og sameier, men med unntak for industriens prosessanlegg. Merk også at det stilles klare kompetansekrav til de som utfører energivurderingene, og vi har derfor knyttet til oss bransjeeksperter som dekker alle fagområdene: ventilasjon, kjøling, oljekjeler/varmeanlegg.

Vi har faste stykkpriser for energivurderingene, og som for energimerking, gir vi HLE-medlemmer 10 % rabatt!

Ta kontakt for et fordelaktig pristilbud!

Her er litt mer om kravene knyttet til de forskjellige tekniske anleggene:

    • Energivurdering av klimaanlegg – ventilasjons- og kjøleanlegg: For bygg med oppvarmet bruksareal over 500 m2 skal det utføres regelmessig energivurdering av klimaanleggene hvert 4. år.
    • Energivurdering av fossilfyrte kjelanlegg: Kravet er at energivurderingen skal utføres hvert 4. år for bygg med oppvarmet bruksareal over 400 m2, og hvert 2. år for bygg over 2000 m2. Det stilles ikke krav til energivurdering av f.eks elektro- eller biokjeler.
    • Engangsvurdering av varmeanlegg: I bygg med oppvarmet bruksareal over 400 m2 som har varmeanlegg med fossilfyrt kjele som er mer enn 15 år gammel, skal det foretas en engangs energivurdering av hele varmeanlegget inkl kjelene.