Ved bergvarme kjøles fjellmassivet rundt borehullene ned om vinteren, og det varmes opp igjen om sommeren ved varmetilførsel fra omkringliggende fjellmasser og vannårer. Varmeuttak vil variere avhengig av bergart og oppsprekning i fjell. Effektuttak vil ofte ligge mellom 20-80 Watt pr. meter, og energiuttak på 200-300kW pr. meter. Ved tilførsel av varme på sommeren gjennom kjøling vil uttaket kunne være høyere, og hele systemet vil bidra til større energisparing for byggeier.