Langs store deler av kysten vår finnes sjøvann med relativt høye og ganske stabile temperaturer gjennom heleåret. Temperaturen i overflatevannet kan svinge relativt mye, men kommer man ned på dyp større enn 30-50 meter, svinger temperaturen lite gjennom vinterhalvåret. Data for sjøvannstemperatur er relativt godt kartlagt langs hele kysten vår.